แฟรนไชส์

I DIN KLIN KROG ESAN RESTAURANT
BUT WE COME FORM CHIANGMAI

ไอดินกลิ่นครก อาหารอีสานจากเชียงใหม่ เสิร์ฟอาหารอีสานที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานกันทั้งอีสานแท้ และอีสานผสมเชียงใหม่